Glavne aktivnosti družbe so dejavnosti specialnega inženiringa v gradbeništvu:


    • prednapenjanje;
    • dobava in vgradnja opreme za inženirske objekte (ležišč, dilatacij) ter protipotresnih naprav;
    • specialne tehnologije gradnje;
    • rekonstrukcije in popravila premostitvenih objektov;
    • dobava geotehničnih sider.
 
Poleg naštetih dejavnosti imamo v naši družbi, kot člani skupine Soletanche Freyssinet, dostop do vseh tehnologij, licenc ter celotne intelektualne lastnine, s katerimi skupina razpolaga:

 

Armirana zemljina

External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or windowwww.terre-armee.com

Geotehnično področje

External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or windowwww.soletanche-bachy.comIzboljšanje nosilnosti tal

External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or windowwww.menard-web.com
Strokovnjaki za jedrsko tehnologijo


External link opens in new tab or windowhttp://www.nuvia-group.com/