Družba Freyssinet Adria SI, d.o.o. je bila ustanovljena leta 2007, njena dejavnost pa se je v desetletju delovanja razširila na izvajanje specialnih tehnologij v gradbeništvu tako v Sloveniji, kot na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini.


Poleg prevladujočih del s področja prednapenjanja betonov, dobavlja in vgrajuje ležišča in dilatacije za premostitvene objekte, izvaja ojačitve gradbenih elementov z lepljenjem ojačitvenih karbonskih trakov, dobavlja geotehnična sidra ter izvaja dela s področja potresnega izoliranja objektov in armirane zemljine.


Z lastno ekipo izvajamo specialne tehnologije gradnje inženirskih objektov, kot so: narivanje, podrivanje in dvigovanje objektov. Družba združuje izkušene strokovnjake iz področja specialnih tehnologij gradnje premostitvenih objektov, objektov visoke gradnje, geotehnike ter ostalih gradbenih konstrukcij. 


Danes je družba Freyssinet Adria SI, d.o.o. v 100% lasti družbe Freyssinet, ene od petih sestrskih družb skupine External link opens in new tab or windowSoletanche Freyssinet.


Družba Freyssinet je bila ustanovljena pred več kot 70 leti s strani francoskega izumitelja Eugena Freyssineta, ki velja za pionirja prednapenjanja.


Danes je del skupine Soletanche Freyssinet, ki spada v grupacijo External link opens in new tab or windowVINCI construction, enega največjih gradbenih podjetji tako v Evropi, kot tudi v svetovnem merilu.


External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window


    
Tako celotna skupina, kot tudi hčerinska družba, veliko pozornost posvečata varstvu pri delu in trajnostnemu razvoju.