Mednarodna konferenca o potresnem inženirstvu - Croatian Conference on Earthquake Engineering (2CroCEE)

 

27.03.2023

 

Med 22. in 24. marcem 2023 smo se udeležili mednarodne konference o potresnem inženirstvu – Croatian Conference on Earthquake Engineering (2CroCEE), ki je potekala v Zagrebu. Tokratna druga konferenca je sledila prvi, ki je bila organizirana po potresih, ki sta leta 2020 prizadela osredno Hrvaško, in sicer kot odgovor na potrebo po dvigovanju ravni znanja, povezovanju strokovnjakov in spodbujanju mednarodnega sodelovanja ter ohranjanju visoke stopnje ozaveščenosti o potresnih tveganjih.

 

Na dogodku smo sodelovali skupaj s kolegi s FPC Italia. Med ostalimi zanimivimi predavanji, je gradbeni inženir Stefano Barone, strokovnjak za protipotresne naprave na ravni družbe Freyssinet, predstavil protipotresno sanacijo zgradb.


Več o protipotresnih sistemih najdete tukaj: External link opens in new tab or windowPovezavaPovezava oz. nas kontaktirajte.External link opens in new tab or window

 

 

 

IŠČEMO NOVE SODELAVCE!


27.03.2023
V svojo ekipo vabimo nova sodelavca:


INŽENIR GRADBENIŠTVA/PROJEKTANT (m/ž)

 

OPIS DEL IN NALOG:

 • izdelava tehnoloških načrtov in elaboratov,
 • sodelovanje pri pripravi tehnoloških postopkov in metod dela, ipd.,
 • sodelovanje pri izdelavi komercialnih ponudb,
 • izdelava izračunov in preračunov gradbenih konstrukcij, posameznih delov in sklopov gradbenih konstrukcij in začasnih konstrukcij za potrebe izvajanja naših del.

 

PRIČAKOVANJA:

 • vsaj VI. stopnja izobrazbe gradbene smeri/zaželen strokovni izpit gradbene stroke,
 • dobro računalniško pismenost, poznavanje orodij MS Office in CAD orodij (AutoCAD, BricsCAD,…); poznavanje BIM-a je dodatna prednost,
 • znanje angleškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • natančnost, odgovornost in pozitivna naravnanost, samoiniciativnost, sposobnost odločanja, timskega dela in želja po pridobitvi novih znanj in izkušenj,
 • delovne izkušnje na primerljivem delovnem mestu so dodatna prednost.

 

NUDIMO:

 • delo v urejenem delovnem okolju za polni delovni čas, v pisarni v Šempetru pri Gorici,
 • stimulativno plačilo, nagrajevanje na podlagi delovne uspešnosti, letne bonuse,
 • možnost osebnega in strokovnega razvoja, usposabljanja v okviru delovnega mesta,
 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusnim delom 3 mesece.


STROKOVNI SODELAVEC NA PODROČJU VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU (m/ž)

 

OPIS DEL IN NALOG:

 • skrb za učinkovito delovanje sistema varnosti in zdravja pri delu, skladno s pravili in usmeritvami grupacije in zakonodajo,
 • ugotavljanje skladnosti naprav, strojev, tehničnih sredstev, delovnih okolij, poti ipd., s predpisi na ravni grupacije,
 • obravnava nezgod pri delu,
 • vzdrževanje sistema zaščitnih sredstev,
 • skrb za poročanje o varnosti in zdravju pri delu, skladno s pravili in usmeritvami grupacije,
 • sodelovanje pri uvedbi sistema in izvajanju nadzora nad zbiranjem, skladiščenjem in oddajo odpadkov,
 • opravljanje drugih del po navodilu nadrejenega.

PRIČAKOVANJA:

 • vsaj V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,
 • znanje angleškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • dobra računalniška pismenost, poznavanje orodij MS Office,
 • sposobnost samostojnega dela, odgovornost in pozitivna naravnanost ter želja po pridobitvi novih znanj in izkušenj,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu.

 

NUDIMO:

 • delo v urejenem delovnem okolju za polni delovni čas, v pisarni v Šempetru pri Gorici in na terenu,
 • stimulativno plačilo, nagrajevanje na podlagi delovne uspešnosti, letne bonuse,
 • možnost osebnega in strokovnega razvoja, usposabljanja v okviru delovnega mesta,
 • uporaba službenega vozila za delo na terenu,
 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusnim delom 3 mesece.Rok za oddajo prošenj: 30.04.2023

VESELIMO SE VAŠE PISNE VLOGE NA: tajnistvo@freyssinet-adria.si; za več informacij pokličite na 05 620 25 10. 

Premik podvoza pod železnico v Kidričevem


17.11.2021


Za naročnika Trgograd, d.o.o., smo v začetku meseca izvedli premik 1200 ton težkega armirano-betonskega cestnega podvoza pod železniško progo v Kidričevem (pod industrijskim tirom Talum).


Konstrukcija je bila predhodno izvedena na lokaciji 21,55 m izven območja železniške proge oz. njene končne pozicije. S pomočjo izbrane tehnologije smo jo v 8ih urah, znotraj načrtovane zapore železniške proge, potisnili na stalno mesto v os železniških tirov.


   

   Viadukt Ranca – zadnje narivanje


19.02.2021

 

Uspešno smo zaključili še zadnjo fazo narivanja viadukta Ranca, dolgo 38,25 m. Viadukt, ki je zasnovan kot kontinuirna prednapeta betonska konstrukcija dolžine 206 m, širine 12,3 m, s tipičnimi razponi dolžine  37 m, smo narinili v 11 taktih tipične dolžine 18,5 m.


Viadukt poteka v premi in vertikalnem radiju z večjim delom prekladne konstrukcije v vzdolžnem padcu glede na smer narivanja, kar je predstavljalo dodaten izziv. Izračun, ki je nakazoval potrebo po varovanju konstrukcije proti zdrsu v smeri narivanja, je bil potrjen s samim obnašanjem konstrukcije v zadnji fazi narivanja. Zdrs v smeri narivanja smo uspešno tehnološko rešili s predhodnim aktiviranjem zaviralnega trna. 


Kljub zimskim razmeram smo skupaj z naročnikom, podjetjem Pomgrad d.d., takte narivanja izvajali tedensko.External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window      External link opens in new tab or window


 

Zaključeno narivanje mostu čez reko Moračo v Podgorici


11.02.2021


Z zadnjim, kar 65,5 metra dolgim narivanjem, smo pretekli teden zaključili narivanje 151,2 m dolgega in 21,8 m širokega mostu čez reko Moračo v Podgorici v Črni Gori. V naslednji fazi bo na sredini mostu zgrajen še 31 metrov visok pilon, v katerega bomo vgradili 7 poševnih kablov, ki bodo v končni fazi nosili prekladno konstrukcijo.


Foto: BEMAX D.O.O.


External link opens in new tab or window


External link opens in new tab or window


External link opens in new tab or windowZaključeno prednapenjanje plošč in nosilcev za prvo IKEA trgovino v Sloveniji


19.05.2020


V ljubljanskem BTC Cityju se pospešeno gradi prva trgovina podjetja IKEA v Sloveniji, pri kateri smo sodelovali tudi mi. V začetku maja smo uspešno zaključili zadnje prednapenjanje etažne plošče in nosilcev etaže. Uporabljen je bil sistem F-Range 1F15 - posamezni oplaščeni kabli brez sovpreganja za ploščo in C-Range 7C15 in 12C15 - kabli s sovpreganjem za nosilce. Skupno smo vgradili in napeli 41 ton jeklenih vrvi, za površino plošče 10.370 m2, razdeljeno na 10 taktov betoniranja. Osnovna polja plošč so bila 8x12 m in 12x12 m, večje obremenitve se je prevzelo s prednapetimi nosilci, brez dodatnega podpiranja, kar je vedno tendenca arhitekta.


Gradnjo sta spremljali vsaj dve posebnosti: prva je bila razglašena epidemija COVID-19, ob kateri smo sprejeli ustrezne preventivne ukrepe, da je delo potekalo neprekinjeno in na naše zadovoljstvo brez zapletov, druga posebnost pa je bilo število sodelujočih podizvajalcev pri izvedbi same plošče, kar je zahtevalo povečano medsebojno usklajevanje in organizacijo dela. Kljub vsemu smo dela uspešno končali v štirih mesecih.  External link opens in new tab or window  External link opens in new tab or window


External link opens in new tab or window  External link opens in new tab or window
Izvedba zunanjega prednapenjanja na mostu Starše - Prepolje


15.05.2020


V mesecu marcu smo uspešno zaključili dela na mostu Starše - Prepolje čez dovodni kanal HE Zlatoličje. Most preko treh polj je sestavljen iz prednapetih prostoležečih montažnih nosilcev - 5 na polje. Sanacijska dela so predvidevala sanacijo in monolitizacijo prekladne konstrukcije z zamenjavo ležišč. Dela na objektu so bila začeta s strani glavnega izvajalca RGP že v letu 2019. Med sanacijo - odstranjevanjem poškodovanih delov, se je ugotovila večja poškodovanost prednapetih kablov v montažnih nosilcih. Zaradi tega je projektant predlagal spremembo načina sanacije, in sicer obbetoniranje nosilcev ter izvedba dodatnega zunanjega prednapenjanja. Na podlagi izračunov projektanta smo v Freyssinet Adria izdelali predlog izvedbe dodatnega prednapenjanja, izvedbene načrte in nato dobavili ter vgradili vse elemente zunanjih prednapetih kablov. Kljub neugodemu časovnemu obdobju (zima) so bila dela uspešno zaključena.


Poleg zunanjega prednapenjanja je podjetje Freyssinet Adria dobavilo tudi elastomerna ležišča za celoten most (tip BC po EN1337/3 v CR izvedbi).External link opens in new tab or windowSlika 1: Načrt deviatorja nosilcev  External link opens in new tab or windowSlika 2: Načrt tehnologije vgradnje

External link opens in new tab or windowSlika 3: Montaža nosilca deviatorjevExternal link opens in new tab or window  External link opens in new tab or windowSlika 4: Pozicionirani nosilci deviatorjev in vgrajene cevi
 41. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije

 

12.11.2019

 

Na Bledu je 7. in 8. novembra, v organizaciji SDGK – Slovenskega društva gradbenih konstruktorjev, tudi člana IABSE – International Association for Bridge and Structural Engineering, potekalo že 41. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije. Zborovanja se je tudi letos udeležilo veliko število domačih in tujih strokovnjakov s področja gradbeništva, med njimi tudi dobršen del naših inženirjev.


Med predstavljenimi 34 zanimivimi strokovnimi in znanstvenimi prispevki, ki so bili razvrščeni v več tematskih sklopov, smo sodelovali kot soavtorji pri dveh, in sicer: Projektiranje in gradnja Viadukta Sejanca, kjer je prikazana zgodovina projektiranja in gradnje ter končna tehnična rešitev viadukta Sejanca na glavni cesti G1-2 Hajdina – Ormož ter Sanacija ležišč jeklenega mostu preko reke Savinje v km 522+446 železniške proge Laško – Celje.


Poglejte si nekaj utrinkov letošnjega srečanja med spodnjimi fotografijami.


External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window  

  


Prekladna konstrukcija viadukta Sejanca na svoji končni poziciji

 

13.09.2019

 

Konec avgusta je Freyssinet Adria za naročnika, pomurskega gradbinca Pomgrad, uspešno izvedla narivanje in prednapenjanje prekladne konstrukcije viadukta Sejanca. Objekt preko železniške proge in potoka Sejanca, na prvem odseku bodoče hitre ceste Ormož – Ptuj, je dolg 195 metrov in širok 12 metrov.

 

Pri gradnji je bila uporabljena tehnologija postopnega narivanja z vlečenjem prekladne konstrukcije in uporabo jeklene konstrukcije – kljuna, dolžine 24 m. Betoniranje prekladne konstrukcije je potekalo v 11 taktih tipične dolžine 17,5 m. Gradnja v smeri od nižje ležečega opornika 1 do višje ležečega opornika 7 v naklonu 3,43%, je predstavljala določen izziv zaradi dejanske nevarnosti zdrsa konstrukcije pred, med ali po samem vlečenju, ampak smo z izbiro ustrezne tehnološke rešitve izključili tudi to nevarnost. Poleg same izvedbe del smo z naročnikom sodelovali s svojim znanjem na tehnološkem področju načrtovanja in projektiranja; izdelali smo opažni načrt delavnice za narivanje in načrt jeklene podkonstrukcije delavnice ter usmerjanja prekladne konstrukcije med samim vlečenjem - narivanjem. Premik zadnjega vlečenja okvirno 4500 ton težke prekladne konstrukcije smo skupaj z ekipo pomurskega gradbinca, uspešno zaključili po 13 tednih, skladno z načrtovanim terminskim planom.

 

Za nami je torej še en uspešno zaključen projekt, na katerega smo upravičeno ponosni,  našemu naročniku pa se obenem zahvaljujemo za zaupanje in sodelovanje.


External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window


External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or windowPanama: Atlantic Bridge najdaljši most s poševnimi zategami

 

8. avgust 2019

 

2. avgusta je bila slavnostna otvoritev mostu s poševnimi zategami v Panami. Most z imenom Atlantic Bridge je gradila francoska družba Vinci Construction Grand Projects, skupaj s svojimi odvisnimi družbami, med katerimi je za dobavo in izvedbo prednapenjanja in poševnih zateg poskrbela družba Freyssinet, preko svoje podružnice Freyssinet Panama.


Z glavnim razponom 530 metrov predstavlja most najdaljši most s poševnimi zategami vpetimi v pilona višine 204m, ki je v celoti zgrajen iz armiranega betona. Most pomeni novo cestno povezavo med Severno in Južno Ameriko in s svojo svetlo višino 75m omogoča plovbo po kanalu največjim kontejnerskim ladjam.


Poseben izziv je predstavljalo tropsko okolje, v katero je most umeščen in je narekovalo posebno protikorozijsko zaščito kovinskih delov - sidrišč poševnih zateg. Ob vseh ostalih tehničnih izzivih, je največji pomen glavni izvajalec namenil varstvu pri delu vseh udeleženih. S svojo organizacijo in politiko je projekt, na katerem je sodelovalo preko  1.200 udeležencev različnih narodnosti, kultur, navad, itn., zaključil brez resnih nesreč.


Več na spletni povezavi: External link opens in new tab or windowFreyssinet  External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window

 Zaključeno prednapenjanje plošč in nosilcev v sodobnem nakupovalnem centru v Šiški


10. julij 2019


Naslednje leto bo odprto najsodobnejše slovensko nakupovalno središče Aleja, ki se trenutno gradi v ljubljanskem predelu Šiška. Za naročnika smo z našo ekipo minuli teden zaključili še zadnje prednapenjanje etažnih plošč in nosilcev objekta.


Naša dela smo pričeli v maju 2018. Na tem objektu smo imeli priložnost vgraditi kable s sovpreganjem (zainjektirane), kot tudi brez sovpreganja (namaščene). Skupaj smo vgradili in napeli več kot 268 ton HDPE oplaščenih in namaščenih jeklenih vrvi v etažnih ploščah skupne površine preko 32.000m2. Razgibanost notranjih prostorov in prehodov, brez vmesnih podpor, pa omogočajo prednapeti nosilci. V nosilce smo vgradili več kot 25 ton jeklenih vrvi.External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window

 Nova izdaja revije družbe Freyssinet -
STRUCTURE Magazine


10. julij 2019

 

Obiskovalce spletne strani vabimo, da si ogledajo in prenesejo zadnjo izdajo revije družbe Freyssinet, ki izhaja dvakrat letno in v kateri so predstavljeni najnovejši odmevnejši projekti.


Med drugim lahko v tej izdaji najdete predstavitev projekta, kjer je Freyssinet, kot prvi izvedel razširitev mostu s poševnimi zategami in s tem povečal pretočnost prometa. Našli pa boste tudi predstavitev zelo zahtevnega projekta zamenjave železniškega mostu v poseljenem predelu mesta, pri katerem je bil s pomočjo narivanja stari most odstranjen in na njegovo mesto narinjen nov.


Poleg tega pa še mnogo drugih zanimivosti in aktivnosti družbe Freyssinet.

Vabljeni k ogledu in branju!
External link opens in new tab or window


Narivanje prvega takta na viaduktu Sejanca

 

31. maj 2019

 

Teden zaključujemo z uspešno izpeljanim narivanjem prvega takta viadukta Sejanca, prvega izmed objektov, ki so predvideni na odseku povezovalne ceste Ptuj – Ormož.

 

Osnovni princip gradnje postopnega narivanja je v tem, da se zgornja prekladna konstrukcija izdeluje v segmentih. Vsak segment je izdelan v delavnici običajno postavljeni v neposredni bljižini enega od opornikov.  V našem primeru je delavnica in oprema za narivanje na nasipu ob nižjem oporniku. Vsak segment je s prednapetimi kabli tipa Freyssinet C range povezan na predhodnjega. S pomočjo hidravlične opreme bomo v naslednjih tednih preko stebrov premikali čedalje daljšo konstrukcijo. Skupno je za dokončanje viadukta predvidenih 11 delovnih taktov, s skupno dolžino objekta 192 m.External link opens in new tab or window
  
External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window

 


Sanacija ležišč železniškega mostu v Tremerjah


22. maj 2019


V okviru projekta ťNadgradnja železniške proge Zidani Most - CeljeŤ, ki je v domeni Direkcije RS za infrastrukturo, smo v dveh fazah (levi in desni objekt) zaključili sanacijo ležišč železniškega mostu v Tremerjah, na odseku proge Laško - Celje.

 

Izvedba sanacije je zajemala:

-       izdelavo tehnološkega elaborata;

-       izvedbo min. zadrževanja prekladne konstrukcije v prečni in vzdolžni smeri;

-       postopen dvig jeklenih mostnih nosilcev;

-       izvlek ležišč in njihova sanacija: peskanje in izvedba PKZ nivoja C5M-i (High);

-       ponovna vgradnja ležišč s spustom prekladne konstrukcije na zahtevano višino;

-       izvedba ojačitve vpetja ležišč na steber skladno s projektom in

-       podlivanje ležišč.

 

Težko pričakovana nadgradnja železniške trase Zidani Most - Celje prinaša obnovo skoraj devetindvajsetih kilometrov prog in bo ne le omogočila boljšo pretočnost železniškega prometa in odpravila ozka grla, pomembno bo prispevala tudi k varnosti ljudi, ki živijo ob progi.External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window

 


Novi most čez jez Markovci odprt


19. april 2019


Dravske elektrarne Maribor so namenu slovesno predale novozgrajeni most na jezu Markovci. Gradnja slednjega je bila potrebna, ker bodo dosedanjega za promet zaprli. Potrebujejo ga za logistiko in organizacijo delovišča pri obsežni obnovi zapornic, kar bo trajalo naslednjih šest let.


Kot podizvajalec je pri rekonstrukciji in prizidavi cestišča preko jezu sodelovala tudi naša ekipa, in sicer kot izvajalec prednapenjanja ter dobavitelj dilatacije Multiflex SX120.


External link opens in new tab or window  External link opens in new tab or window  External link opens in new tab or window

 


External link opens in new tab or windowKolesarska brv preko Savinje


18. april 2019

 

V soboto, 13. aprila so slovesno otvorili novo brv za kolesarje in pešce preko Savinje, na relaciji Tremerje, pri izvedbi katere je sodelovala tudi naša ekipa.


Jeklena konstrukcija brvi premošča Savinjo v enem razponu dolžine 80 m, skupna dolžina mostne konstrukcije je 92 m. Skupna širina brvi je 4,6 m. Nosilna jeklena konstrukcija je zasnovana kot prostorsko paličje iz dveh vzdolžnih okroglih jeklenih profilov fi 406,4/25mm. Opornika sta zasnovana kot pilotni gredi dimenzij 5.4 x 6.8 m ter debeline 2.0 m na 4 pilotih premera Ф100 cm. Jeklena konstrukcija je na opornika sidrana preko betonskih blokov s skupno 16 fabriciranimi sidri Freyssibar FB50 premera Ф50 mm in dolžine 3,4 m, ki jih je dobavilo in napenjalo podjetje Freyssinet Adria SI, d.o.o.. Prekladna konstrukcija je od opornikov dilatirana z dilatacijama tipa Freyssinet WRB50 dolžine 3,8 m, ki ju je prav tako dobavilo in vgradilo podjetje Freyssinet Adria SI, d.o.o..


External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window  External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window External link opens in new tab or windowVlečenje podvoza pod železniško progo v Mariboru


2. april 2019


V začetku prejšnjega tedna smo za naročnika izvedli zaključno fazo gradnje samega podvoza na Ljubljanski ulici v Mariboru – premik premostitvene plošče podvoza pod železniško progo. Konstrukcija je bila predhodno izvedena na lokaciji izven območja železniške proge.


Premik konstrukcije se je izvedel s tehnologijo vlečenja. V ta namen je naročnik pod objektom v dolžini premika predhodno izdelal dve vzporedni drsni progi z vlečnimi bloki, ki so služili kot opora cilindrom za vlečenje. Po vzpostavitvi začasne zapore železniške proge in izvedbi izkopa na mestu končne pozicije, smo objekt teže 500 t in v dolžini 15,30 m premaknili v treh urah.External link opens in new tab or window  External link opens in new tab or windowExternal link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window  External link opens in new tab or window


Premik podvoza pod železnico v Podklancu pri Dravogradu


29. marec 2019


Za naročnika smo minuli konec tedna izvedli premik 950 ton težkega armirano-betonskega cestnega podvoza pod železniško progo Dravograd – Prevalje. Objekt svetle širine 8,20 m, višine 5,80 m in dolžine 6,50 m je bil betoniran na začasni poziciji. Pod objektom je 80 cm visoka talna plošča širine 18,40 m in dolžine 6,50 m. Hkrati z objektom so bila betonirana tudi krila podvoza za nasip. Naši strokovnjaki za narivanje so postopen potisk iz začasne pozicije na končno lokacijo dokončali v 29 urah od začetka izkopa. Sam premik je potekal bistveno manj časa.


Doslej je bil pod železniško progo urejen podvoz samo za en vozni pas, v okviru naložbe direkcije za infrastrukturo, pa je predvidena razširitev podvoza tako, da bo pod železniško progo potekala dvopasovna lokalna cesta Podklanc - Dobrova. Vsa dela bodo zaključena predvidoma konec letošnjega aprila.External link opens in new tab or windowExternal link opens in new tab or window  External link opens in new tab or window  External link opens in new tab or window
 
 External link opens in new tab or window  External link opens in new tab or windowProjekt Bridges to Prosperity: naši prostovoljci na delu v Ugandi

     

9. februar 2019


Ekipa prostovoljcev družbe Freyssinet se je letos ponovno priključila projektu ameriške nevladne organizacije Bridges to Prosperity, tokrat v Ugandi. Skupaj s prostovoljci podjetja T-Ingénierie trenutno gradijo novo brv v Kapkwomboli v Ugandi, ki bo domačinom zagotovila varen dostop do zdravstvenega doma, šole in trgovin.

 

To pa so utrinki iz otvoritve novega, 80-metrskega mostu Kucyaruseke v Ruandi, ki so ga prostovoljci družbe Freyssinet, skupaj z lokalnimi ekipami gradbenih delavcev, zgradili lani in to izključno z donacijami. 15 dni aktivnega dobrega dela in sobivanja z domačini v Afriki, neprecenljivo!External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window


External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or windowVesele praznike in uspehov polno leto 2019!

     

V podjetju Freyssinet Adria SI, d.o.o. smo se letos odločili, da bomo finančna sredstva, ki bi jih sicer porabili za novoletno obdarovanje poslovnih partnerjev, namenili v dobrodelne namene.

 

Poleg Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina smo podprli Območno združenje Rdečega Križa in pa lokalni Center karitas. Vsi trije delujejo v javnem interesu in v dobro otrok, mladostnikov in družin; prizadevajo si, da bi bili defibrilatorji nameščeni v krajevne skupnosti, ki so najbolj oddaljene od zdravstvenih domov, socialno šibkejšim pomagajo pri plačilu najnujnejših položnic ali z osnovnimi prehranskimi artikli in higienskimi potrebščinami, prizadevajo si za letovanja najmlajših in izvajajo mnogo drugih aktivnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja socialno šibkejših posameznikov.

 

Vsem poslovnim partnerjem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje v letošnjem letu in upamo na nove skupne priložnosti in izzive tudi v prihodnje! Srečno, zdravo in uspešno 2019!
40. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije


Na Bledu je 19. in 20. novembra 2018, v organizaciji SDGK – Slovenskega društva gradbenih konstruktorjev, tudi člana IABSE – International Association for Bridge and Structural Engineering, potekalo jubilejno, že 40. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije. Letošnje srečanje je potekalo v pravi zimski idili, kot vsako leto pa se ga je udeležilo tudi naše podjetje Freyssinet Adria SI, d.o.o..External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window


Naš prispevek in hkrati predavanje je bil letos zasnovan na temo: SPROŠČANJE IN MENJAVA LEŽIŠČ NA VIADUKTU BORŠT 1. Kot vemo, je odsek HC Razdrto – Vipava, na območju Rebrnic, zelo plazovit. Konstrukcijske rešitve premostitvenih objektov so se skušale prilagoditi temu pojavu. Eden izmed teh objektov, na katerih je bil ta pojav bolj izrazit, je Viadukt Boršt 1. Vrh stebrov je razširjen v ležiščno gredo tako, da dopušča bočno premeščanje ležišč zaradi vsiljenih pomikov stebrov. Naša inženirja Iztok Likar in Miha Maraž, ki sta bila od samega začetka vpeta v projekt, sta v prispevku opisala postopek sproščanja vsiljenih sil, probleme s katerimi smo se kot izvajalec sprostitve soočali ter rešitve za trajnostno vgradnjo ležišč, ki smo jih predlagali in izvedeli.

 

V prilogi je nekaj utrinkov letošnjega srečanja, s poudarki na naši predstavitvi, za katero smo bili deležni odličnih odzivov.External link opens in new tab or window   External link opens in new tab or window  External link opens in new tab or window   

      

External link opens in new tab or windowSteber P3- vzdolžni zadrževalci (levo) in bočni zadrževalci (desno)

Steber P3 - vzdolžni zadrževalci (levo) in bočni zadrževalci (desno) 


  External link opens in new tab or windowSteber P3- vzdolžni zadrževalci (levo) in bočni zadrževalci (desno)

Hidravlične povezave med sproščanjem
FREYSSINET praznuje 75 let


V letu 2018 družba Freyssinet praznuje 75 let delovanja! Tudi naše podjetje Fressinet ADRIA SI, d.o.o. je ponosni član te družine že več kot 10 let.External link opens in new tab or window


V tem dobrem desetletju smo izvedli prednapenjanje preko 4 tisoč ton kablov v nizkih gradnjah in preko 2 tisoč ton kablov v visokih gradnjah; vgradili in opremili številne viadukte in mostove z dilatacijami in ležišči; narinili preko 3600 m mostov in viaduktov; izdelali in dobavili preko tisoč metrov prednapetih geotehničnih sider in še bi lahko naštevali.External link opens in new tab or window    External link opens in new tab or window    External link opens in new tab or window 


Mi smo ponosni na naše dosežke, vsem poslovnim partnerjem in naročnikom, ki ste nam v teh letih stali ob strani in nam še vedno izkazujete zaupanje, pa se iskreno zahvaljujemo.


Naša vizija je jasna, ob nenehnem tehnološkem razvoju, s strokovnim inženirskim pristopom, ostati zanesljiv partner vsem, s katerimi sodelujemo.
Končano narivanje mostu čez Savo v Krškem


16. novembra 2017 je bilo uspešno zaljučeno narivanje na mostu čez Savo v Krškem. Narinjeno je bilo 13 taktov naslednjih dolžin: 13m + 16m + 18m + 7 x 20m + 18m + 16m + 10m. Celotna dolžina objekta je 276,26m.External link opens in new tab or window

Izsek načrta narivanja (Ponting d.o.o.)


Podjetje Freyssinet Adria je poleg narivanja tudi izvajalec prednapenjanja ter dobavitelj sezmičnih izolatorjev tipa HDRB.


External link opens in new tab or window

Začetne faze narivanja

 

External link opens in new tab or window

 Končne faze narivanja


Laboratorijsko testiranje sezmičnih izolatorjev tip Freyssinet HDRB (skladno s standardom EN 15129)

Testiranje izvedeno v laboratoriju FPC (Freyssinet production company) Italy
Sferična ležišča TETRON® SB ISO


Freyssinet je dopolnil ponudbo sferičnih ležišč s posebnim drsnim materialom, ki se imenuje ISOGLIDE.  Lastnosti materiala ISOGLIDE omogočajo manjša ležišča v primerjavi s tistimi, ki so oblikovana z običajnim PTFE. To predstavlja cenejši izdelek z boljšimi zmogljivosti, kvaliteto in trajanjem.


ISOGLIDE je spremenjen PTFE, ki je sposoben prenašati visok pritisk pri nizkih/visokih temperaturah in je močno odporen pred obrabo. Te lastnosti so še posebej primerne za vroče podnebje, ki je značilno za Srednji vzhod in azijske države.


ISOGLIDE izpolnjuje zahteve skladne z ETA (Evropskim tehničnim soglasjem) in TETRON® SB ISO bo dobavljiv s CE certifikatom.

Spodnja tabela prikazuje tehnične lastnosti materiala ISOGLIDE. 

PTFE

ISOGLIDE

Tlačne trdnosti do +30°C

90 MPa

180 MPa

Tlačne trdnosti pri +48°C

57,6 MPa

150 MPa

Tlačne trdnosti pri +90°C

NA

90 MPa

Obraba

10 242m, drsna pot

50 000m, drsna pot

Temperaturni razpon

-35 do +48°C

-50 do +90°C

 

TETRON® SB ISO sferična ležišča je že odobril SNCF (francoske državne železnice) in kmalu jih bo tudi ITALFERR & RFI (italijanske železnice).


Ležišča bodo dobavljiva z ustrezno tehnično mapo, tehnično-komercialno predstavitvijo in poročilom o metodah montaže in vzdrževanja. Freyssinet TETRON® SB ISO bo oblikovan in izdelan po evropskem standardu EN1337 in bo ustrezal zahtevam iz ETA-e.
Nova patentirana metoda EoliftDvižni sistem Eolift je razvil Freyssinet, za sestavljanje vetrnih stolpov izdelanih iz montažnih betonskih elementov. Trije sistemi so bili izdelani v Italiji ter poslani v mesto Trairi II v Braziliji, kjer so bili uspešno uporabljeni za  izgradnjo 36 vetrnih stolpov.Uspešno zaključena dela na objektu Hotel IntercontinentalOb koncu leta 2016 smo uspešno zaključili zadnje prednapenjanje etažnih plošč na objektu Hotel Intercontinental na Bavarskem dvoru v Ljubljani.  Dela so se začela v mesecu Juniju in končala v decembru. Skupaj je bilo prednapetih 22 etažnih plošč in dva nosilca.  Uporabljen je bil sistem F - range 1F15 (posamezni oplaščeni kabli), v pritličju pa v dveh nosilcih sistem C - range 19C15. Skupna dolžina prednapetih kablov je več kot 41.000 mExternal link opens in new tab or window
Projekti preteklega leta 2016
 


Most čez Sočo v kraju PlaveV kraja Plave poteka zamenjava stare prekladne konstrukcije mostu z novo. Freyssinet - Adria izvaja vlečenje prekladne konstrukcije, preko obstoječih stebrov. Spodaj si lahko ogledate celoten potek vleka pete kampade od skupno sedmih iz dne 20. Septembra 2016.
Vlečenje podvoza v km 2.8 pri Divači


Dne 11. julija 2016 je bil pod železniško progo Divača - Koper uspešno navlečen podvoz v km 2.8. Skupna teža objekta je cca. 2810kN. Dela so potekala pod provizorijem. Vlek izveden po predhodno narejenih pasovnih tirih.


External link opens in new tab or window
Podvoz pred pričetkom vlečenja
External link opens in new tab or window
Podvoz tik pred koncem vlečenja
Strokovno predavanje armirane zemljine Terre-Armée©


External link opens in new tab or window


11. maja 2016 smo že četrtič v zadnje pol leta organizirali strokovno predavanje o armirani zemljini Terre armée,  tokrat skupaj s External link opens in new tab or windowSlovenskim Geotehniškim društvom.


Predavanje je bilo v predavalnici Zavoda za gradbeništvo v Ljubljani. Predavatelj, David Brancaz, predstavnik podjetja Terre armée©, je podrobno predstavil primere uporabe armirane zemljine in računske pristope v skladu s standardom NF P94-270.


Vsem slušateljem se zahvaljujemo za udeležbo. Posebej se zahvaljujemo tudi soorganizatorju oziroma predstavnicam gostitelja: Mojci Ravnikar Turk in Emi Kemprle.External link opens in new tab or window

Nova publikacija za mehanska ležišča FreyssinetOd sredine meseca Marca je na naših spletnih straneh na voljo nova publikacija:


Freyssinet Mechanical Bearings


V publikaciji so predstavljene možnosti izvedbe ležišč, ter tudi okvirne mere osnovnih tipov glede na stopnjo obremenitve (ULS-MSN). Osnovni podatki bo bodo vsekakor v pomoč pri načrtovanju projektantom premostitvenih objektov.


Brošuro lahko najdete na strani "External link opens in new tab or windowPublikacije" pod "Oprema inženirskih objektov", "Ležišča".


Freyssinet Adria pokrovitelj 37. Zborovanja Gradbenih Konstrukterjev Slovenije


Freyssinet-Adria je kot pokrovitelj 37. Zborovanja Gradbenih Konstrukterjev Slovenije, pripeljala uglednega gosta iz tujine in sicer predstavnika podjetja Terre-Armee© (g. David Brancaz).


David Brancaz je v vabljenem predavanju podrobno predstavil možnosti uporabe, ter izjemne prednosti pri nas nekoliko zanemarjene tehnologije armiranja zemljine.
External link opens in new tab or window