Pod sklopom oprema objektov lahko produkte razdelimo na tri družine izdelkov:

  • ležišča;
  • dilatacije;
  • protipotresne naprave in večnamenski dušilci vibracij.

 

Freyssinet Adria SI, d.o.o. ponuja asistenco projektantom in izvajalcem od zasnove do vgradnje:


  • dimenzioniranje opreme v skladu z zahtevami projektanta (osnovni vhodni podatki – obremenitve MSN, MSU);
  • zasnova v skladu z veljavnimi standardi (npr. za ležišča EN1337);
  • kontinuirano kontrolo proizvodnje izdelkov v vseh proizvodnih centrih;
  • predhodno testiranje skladnosti (FAT - Factory Acceptance Test);
  • izvedbo in vgradnjo ter nastavitve glede na stanje na terenu.